P. Robert Bergman
9. 7. 2021 22:02
Rubrika: Hlavní

Vážení přátelé, jste-li tu ještě.Přesunul jsem svůj blog na můj web: www.robertbergman.cz A dá-li Bůh, tak budu v psaní pokračovat :)Přeji vše dobré a pěkné léto.Robert


7. 10. 2017 15:50
Rubrika: Katechumenát

Nedávno se mi stala zajímavá věc. Dovolil jsem si někoho napomenout. Jednalo se o to, jestli je pro křesťana dobré poslouchání satanistické hudby, či nikoliv – ale to je pro toto zamyšlení vedlejší. A jak jsme si na toto téma s dotyčným psali,…


8. 9. 2016 15:05
Rubrika: Hlavní

Vzácní a milí signáloví přátelé. Někteří z vás se mě ptali, proč už tu dlouho nebyl nějaký nový článek. Důvodů je několik. Už rok a půl bojuju s jednou vážnou nemocí, snažím se ze všech sil zvládat své působení na gymnáziu, nelíbí se mi, že signály…


11. 1. 2015 20:35
Rubrika: Promluvy

V dnešním evangeliu jsme se setkali s dvěma lidmi – s Janem Křtitelem a s Ježíšem. Když se na ně podíváme, můžeme spatřit dvě věci, které bychom měli vidět i v našem životě víry. Ale my je často nevidíme, protože jsou docela těžké – a je těžké o…


4. 1. 2015 21:18
Rubrika: Promluvy

„Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali.“ (Jan 1,11) To jsou vážná slova. Evangelista Jan pojmenoval možná jeden z největších hříchů člověka. Jan toto evangelium psal dlouho po Ježíšově ukřižování – a pravděpodobně myslel i na to, že Ježíš…


30. 11. 2014 19:50
Rubrika: Promluvy

Začíná advent. Krásná a taková trochu tajemná doba. Zpívá se o příchodu Pána, chystáme se na oslavy příchodu našeho Boha na svět. Možná máme před sebou vidinu krásných a pokojných vánoc. A v evangeliu jsme zaslechli velmi jasná slova „bděte“. A také…


19. 11. 2014 14:14
Rubrika: Katechumenát

Všiml jsem si, že v lidovém vnímání víry je přítomno množství příslibů a záruk. Nejedno soukromé zjevení nám slibuje, že když se někdo bude pravidleně modlit nějaké konkrétní modlitbičky, dostane ty a ty milosti, když bude chodit na mše další…


17. 11. 2014 14:06
Rubrika: Katechumenát

Před časem jsem v Bibli objevil další perlu. V listě Efesanům byla schovaná krátká věta, která vyjadřuje jádro víry. "Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás…


26. 10. 2014 18:36
Rubrika: Promluvy

V životě křesťanů se můžeme setkat s jedním takovým zajímavým přístupem, na který můžeme aplikovat ten dnešní úryvek evangelia. Ten zajímavý přístup bychom mohli nazvat dvěma slovy: „To stačí.“ Že bychom měli aktivně vytvářet dobro, prokazovat lásku…


22. 10. 2014 18:48
Rubrika: Katechumenát

Znovu jsem byl s našimi studenty v Terezínském Ghettu, znovu jsem byl v malé tajné modlitebně, znovu jsem rozjímal nad svízelnou a těžkou situací tamějších nedobrovolných obyvatel, z nichž téměř všichni byli zavražděni v koncentračních táborech a…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio