P. Robert Bergman
6. 9. 2014 11:56

Velikonoce dlouho za námi, Vánoce dlouho před námi... Tak proč třeba "nerestartovat" zpověď? :) Každý „zajetý“ katolík dobře ví, co to zpověď je a jak to všechno funguje. A tak není divu, že časem může dojít k určitému zevšednění. Ze svátosti…


4. 9. 2014 13:49
Rubrika: Promluvy

Občas se nám přihodí, že věci nejsou podle našich představ. Pak nás může zaujmout příběh apoštola Petra, který jsme slyšeli v evangeliu. „(Jednou) stál Ježíš u Genezaretského jezera, lidé se na něho tlačili, aby slyšeli Boží slovo. Tu spatřil u…


24. 8. 2014 6:41
Rubrika: Promluvy

Evangelium – Mt 16,13-20 Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekl jim:…


16. 8. 2014 21:56
Rubrika: Promluvy

Kananejská žena - 20. neděle v mezidobí A Evangelium – Mt 15,21-28Ježíš odešel z Genezareta a odebral se do tyrského a sidónského kraje. A tu z toho kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela: „Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův! Moje dcera je…


9. 8. 2014 20:42
Rubrika: Promluvy

Evangelium: Mt 14,22-33 (Rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě!) Právě jsme vyslechli jedno z nejpodivuhodnějších míst v evangeliu – a možná i ze života Ježíšových učedníků. Pomiňme trochu, že se učedníci báli, a že původně Krista nepoznali. Pojďme se…


7. 8. 2014 23:23

Občas se to některým lidem stává. Žijí svůj běžný duchovní život v jakémsi vegetativním stavu (nic moc, ale přežívají), snášejí tíhu světa a z hlediska víry jim není moc dobře. Pak přijde doba prázdnin a s ní spojené skvělé duchovní akce, tábory,…


27. 7. 2014 6:23
Rubrika: Promluvy

Slyšeli jsme podobenství o pokladu ukrytém v poli. Mně to připadalo od takové divné. Logické to je – ale kdo by dneska hledal poklad? Snad jako nějaké hobby… A také přece jen – poměr lidí, kteří poklady hledají a lidí, které poklady zakopávají je…


23. 7. 2014 13:55
Rubrika: Katechumenát

Nikdo není milosrdnější, než jsi Ty, Bože. Nikdo nepřijímá člověka tak, jak ho přijímáš Ty, Bože. Nikdo není mocnější a silnější než Ty, Bože. Nikdo nemá větší soucit, než Ty, Bože. Nikdo není tak věrný, jak věrný jsi Ty, Bože. Nikdo není tak blízký…


19. 7. 2014 22:28
Rubrika: Promluvy

Duch přichází ve slabosti... V druhém čtení jsme před malou chvílí vyslechli: „Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti.“ To zní hezky. Každý člověk má ve svém životě nějakou tu oblast, kterou se mu nedaří zvládat, se kterou musí bojovat, a která…


29. 6. 2014 6:30
Rubrika: Hlavní

Slavnost sv. Petra a Pavla - pozor: čtení z vigilie! (Sk 3,1-10; Jan 21,15-19) „Stříbro ani zlato nemám,“ řekl v dnešním prvním čtení dnešní oslavenec sv. Petr chromému člověku u Krásné brány. To je slovo. Nevím jak u vás, ale jako by mi tam logika…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio