P. Robert Bergman
11. 2. 2013 7:38

Jeden nedávný rozhovor ve mně zanechal otázku, nad kterou jsem dnes přemýšlel. Procházel jsem se po přírodě a uvažoval o „cestách“. O cestách spravedlivých i o cestách hříšníků. Nebude nic nového, když řeknu, že všichni jsme hříšníci. Děláme chyby.…


3. 2. 2013 18:46
Rubrika: Katechumenát

Když mi někdo řekne: „Modli se za mě.“, tak bývám trochu zaražen. Nevím proč mě o to lidé prosí. Připomíná mi to : „Prostě TO nějak zařiď tam nahoře.“ A s tím mám trochu problém. Dotknu se několika témat, které se dotýkají modlitby. Bude to tak spíš…


21. 1. 2013 20:48

Původně to mělo být krátké zamyšlení. Ale ona je to otázka tak důležitá, že to zamyšlení sice je, ale možná ne nejkratší, ale o to důležitější. Zvu vás k otázkám :) Dneska se četlo evangelium z Marka. Janovi učedníci a farizeové se právě postili.…


17. 1. 2013 18:45

„A proto budete potom jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky…“ Zkoušky – možná pro mnohé docela aktuální téma. Chci Vás pozvat k zamyšlení nad textem Písma. Třeba vystoupí z knihy a dotkne se toho, co v těchto dnech…


5. 1. 2013 0:14

Jak jde čas, tak mi někteří lidé pokládají další dotazy ohledně sexuality samoty. Tak jsem si řekl, že bych některé otázky a hledání odpovědí mohl zase napsat. Předem varuji – možná se budu v některých věcech opakovat, tak mi to, prosím, odpusťte. S…


3. 1. 2013 11:45
Rubrika: Bible

Ahoj. Tak, Nový zákon přečten a já jsem na přání těch, kdo se chtějí nechat sytit Písmem, vypracoval návrh na četbu SZ. Udělal jsem to bez dat - orientace podle dní by měla stačit. V případě, že dojde k nějakému zpoždění, dá se nějaký ten týden i…


22. 12. 2012 22:35
Rubrika: Promluvy

1. ČTENÍ Mich 5,1-4a Čtení z knihy proroka Micheáše. Toto praví Hospodin: „A ty Betléme Efratský, maličký jsi mezi judskými městy, z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli, jeho původ je od pradávna, od věčnosti. Proto je Hospodin opustí až…


10. 12. 2012 14:52
Rubrika: Bible

Přátelé, kamarádi, protože se na mě obrátilo několik z vás, že by také chtěli číst NZ po kapitolách, ale tabulky, které tu jsou, obsahují neaktuální datumy, připravil jsem pro vás tabulku bez dat. Četbu je tak možno začít v podstatě jakoukoliv…


9. 12. 2012 14:58
Rubrika: Promluvy

Slova svatého evangelia podle Lukáše. V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš údělným knížetem…


2. 12. 2012 9:01
Rubrika: Promluvy

1. neděle adventní C EVANGELIUM Lk 21,25-28.34-36 Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš řekl svým učedníkům: „Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio