P. Robert Bergman

Archiv Listopad 2011

23. 11. 2011 7:46

Asi jako každý rok, tak se i letos asi bude mnoho mých kolegů kněží na začátku adventu rozohňovat, že advent není obdobím komerce v obchodních domech. Ale mě spíš než obchodní domy zajímají lidé – křesťané – kteří dojdou k tajemným vánočním svátkům…


20. 11. 2011 12:00
Rubrika: Promluvy

Dnešní promluva nenavazuje přímo na evangelium - ale přesto v něm pozorný čtenář / posluchač mnohá evangelní témata nalezne. :) Církev završuje slavení liturgického roku slavností Ježíše Krista Krále. Skoro ve všech českých kostelích se zpívá…


13. 11. 2011 11:24
Rubrika: Promluvy

EVANGELIUM Mt 25,14-30 Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: "Jeden člověk se chystal na cesty: zavolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval.…


7. 11. 2011 23:20

Nevím, jestli to bylo tím, že jsme před několika dny oslavili svátek všech věrných zemřelých, ale vedl jsem v posledních dvou týdnech asi několik rozhovorů na jedno téma – jak se smířit s člověkem, který přešel hranici života a smrti. Ano, stává se,…


7. 11. 2011 9:44
Rubrika: Promluvy

EVANGELIUM Mt 25,1-13 Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: "Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio