P. Robert Bergman

Archiv Prosinec 2012

22. 12. 2012 22:35
Rubrika: Promluvy

1. ČTENÍ Mich 5,1-4a Čtení z knihy proroka Micheáše. Toto praví Hospodin: „A ty Betléme Efratský, maličký jsi mezi judskými městy, z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli, jeho původ je od pradávna, od věčnosti. Proto je Hospodin opustí až…


10. 12. 2012 14:52
Rubrika: Bible

Přátelé, kamarádi, protože se na mě obrátilo několik z vás, že by také chtěli číst NZ po kapitolách, ale tabulky, které tu jsou, obsahují neaktuální datumy, připravil jsem pro vás tabulku bez dat. Četbu je tak možno začít v podstatě jakoukoliv…


9. 12. 2012 14:58
Rubrika: Promluvy

Slova svatého evangelia podle Lukáše. V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš údělným knížetem…


2. 12. 2012 9:01
Rubrika: Promluvy

1. neděle adventní C EVANGELIUM Lk 21,25-28.34-36 Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš řekl svým učedníkům: „Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio