P. Robert Bergman

Obnova křestního vyznání

26. 7. 2008 10:11
Rubrika: Okultismus

V předchozím článku jsem psal o tom, že jednou z velmi účinných zbraní proti úkladům Zla je obnova křestního vyznání. V liturgii se jí modlíme pouze u křtu a jednou za rok na vigílii Bílé soboty. Proto k ní asi nebude mít moc lidí přístup – a tak jsem si řekl, že by to tady, když už je tu psáno o okultismu, může být taky.
Křest je svátost, při které se (kromě jiného) stáváme Božími syny a dcerami a náš Otec, Bůh, nám dává podíl na vítězství Ježíše Krista nad silami temna. Odpouští nám naše hříchy a vrací nám nevinnost, kterou měl člověk před svou první vzpourou vůči svému Stvořiteli (před prvním hříchem).
Při obnově křestního slibu je velmi prospěšné vzbudit lítost nad všemi hříchy a prosit Boha za odpuštění. Pak s Boží milostí posíleným srdcem můžeme svůj křestní závazek obnovit. Samo obnovení sice neodpouští naše osobní hříchy, ale daruje nám sílu a svobodu se od zla distancovat a s Boží pomocí dojít k odpuštění (a případně rozvázání) ve svátosti smíření.
Přeji Vám radost z toho, že Bůh je naším Otcem a že my jsme jeho synové a dcery, které volá ke svobodnému životu a k vítězství nad jakoukoliv temnotou.
Ať Vám Pán žehná.
Ahoj. :)


OBNOVA KŘESTNÍHO VYZNÁNÍ

My všichni máme účast na Kristově vítězství nad smrtí: Neboť křtem jsme byli spolu s Kristem pohřbeni, abychom s Kristem vstali k novému životu. Proto se nyní zřekněme se ducha zla a vyznejme víru v Krista Ježíše, zřekněme se hříchu a slibme, že chceme sloužit Bohu.

Chci žít ve svobodě dětí Božích, a zříkám se proto hříchu.
Amen.

Chci, aby mě nikdy hřích neovládl, a zříkám se proto všeho, co k němu láká.
Amen.

Zříkám se ducha zla a všeho, co působí a čím se pyšní.
Amen.


Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

Všemohoucí Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, nás vysvobodil z hříchu a dal nám život z vody a z Ducha svatého. Kéž v nás svou milost chrání, abychom byli s Kristem spojeni na věky věků. Amen.


MODLITBA ZA SVOBODU

Bože, od tebe máme svou svobodu i spásu,
a tvůj Syn nás svou krví vykoupil z otroctví hříchu a smrti;
vyslyš naše prosby a udržuj v nás život, který nám dáváš,
abychom ve spojení s tebou nacházeli trvalou jistotu a bezpečí.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a vládne na věky věků. Amen.Sdílet

Komentáře

Occultus Vážně krásná báseň.
Jeden můj kamarád má vyloženě střevo a píše fakt zajímavě, to stojí za to i číst. Jinak mám hodně rád třeba F.Villona a opravdu krásné věci jsou v Erbenově Kytici, jednoduché verše, ale krásné a navíc zajímavé příběhy, co mají duši.

Neposeda dík robe, hledala jsem inspiraci na zítřejší adoraci (rýmuju to skoro jako Nezval, že)

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio