P. Robert Bergman

Archiv Srpen 2014

24. 8. 2014 6:41
Rubrika: Promluvy

Evangelium – Mt 16,13-20 Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekl jim:…


16. 8. 2014 21:56
Rubrika: Promluvy

Kananejská žena - 20. neděle v mezidobí A Evangelium – Mt 15,21-28Ježíš odešel z Genezareta a odebral se do tyrského a sidónského kraje. A tu z toho kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela: „Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův! Moje dcera je…


9. 8. 2014 20:42
Rubrika: Promluvy

Evangelium: Mt 14,22-33 (Rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě!) Právě jsme vyslechli jedno z nejpodivuhodnějších míst v evangeliu – a možná i ze života Ježíšových učedníků. Pomiňme trochu, že se učedníci báli, a že původně Krista nepoznali. Pojďme se…


7. 8. 2014 23:23

Občas se to některým lidem stává. Žijí svůj běžný duchovní život v jakémsi vegetativním stavu (nic moc, ale přežívají), snášejí tíhu světa a z hlediska víry jim není moc dobře. Pak přijde doba prázdnin a s ní spojené skvělé duchovní akce, tábory,…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio