P. Robert Bergman

Duch Pravdy

26. 5. 2014 20:05

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví.“ (Jan 15,26)

 

Když jsem nad tím uvažoval, říkal jsem si, jak je důležité slyšet Ježíšovo ujištění o příchodu Ducha Svatého. Potřebujeme Ducha Svatého, potřebujeme aby nám vydal svědectví o Ježíšovi, potřebujeme Utěšitele, Obhájce a Průvodce.

 

Ale někdy nám chybí. Připadáme si sami, opuštění, slabí a bezmocní. Jakoby Ježíšovo evangelium už nemělo takovou sílu jako před dvěma tisíci lety. Jakoby naše slova byla bezduchá.

 

Čím to je? Kde je problém? Ježíš Ducha přece slíbil a my po něm toužíme… Proč se zdá být tak vzdálen?

 

Ve zmíněném úryvku evangelia je Duch Svatý pojmenován trochu nezvyklým způsobem: Duch Pravdy. Co to znamená? Zde půjde o víc než jen o pravdu slova, vyjádření skutečnosti a opak lži.

 

Jestli možná tato pravda není pravdou o nás samotných, o naší slabosti a hříšnosti. Pravda o našich vzpourách, o křehkosti člověka. Pravda o skutečné hodnotě skutků a života. Pravda o vztazích, pravda o tom jak dokážeme být zlí na naše bližní. Pravda nepříjemná, provokující a bolestivá.

 

A tato pravda se nám nelíbí. Takovou pravdu nechceme. Stavíme se proti ní přetvářkou, utíkáme před ní, lžeme sami sobě. Raději ohlušíme své uši i své nitro, abychom tato slova pravdy nemuseli vůbec zaslechnout. Proroky, kteří nám slova pravdy říkají, odmítáme. A tak se stává, že toužíme po Utěšiteli, ale netoužíme po pravdě.

 

Na jiném místě v evangeliu říká Ježíš: „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ (Jan 8,32) To s Duchem Svatým také souvisí, protože Duch, Boží osoba, je dárce skutečné svobody. My toužíme po svobodě, toužíme být Božími syny a dcerami, toužíme vítězit a bez velkého odporu jít za Bohem, ale nechceme pravdu.

 

Ale svoboda bez pravdy neexistuje. Bez pravdy existuje jen iluze a otroctví.

 

Připravujeme se na svátky seslání Ducha svatého, kdy víc než jindy o Ducha prosíme. Můžeme se zamyslet nad naším postojem vůči pravdě, nad naší přetvářkou, nad našimi hrami před Bohem.

 

Přijď Duchu Svatý, Přijď Duchu Pravdy, Přijď Duchu Osvoboditeli. Amen.

 

Sdílet

Komentáře

Pavel Zádrapa Děkuju autorovi na stomilionkrát.

Pavel Husák (yetti) Já taky moc děkuji. Nějak mě to zasáhlo. Taková mal duchovní obnova či co.

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio