P. Robert Bergman

Co na to Josef? Adv4A

21. 12. 2013 21:23
Rubrika: Promluvy

EVANGELIUM
Mt 1, 18-24

S narozením Ježíše Krista to bylo takto:
    Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít.
    Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Du-cha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů."
    To všecko se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroka: 'Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel,' to znamená 'Bůh s námi'.
    Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě.

 

Z dnešního evangelia mě zaujala jedna zvláštní věc. Začíná: S narozením Ježíše Krista to bylo takto. Ale když se podíváme na ten text, tak se tam o narození Ježíše nemluví.

 

Ale jak jsem nad tím tak přemýšlel, tak myslím, že bez toho, o čem jsme slyšeli, by asi všechno bylo úplně jinak. A myslím, že to neplatí jen o sv. Josefovi.

 

Hlavní postavou je Josef, snoubenec Panny Marie. Písmo říká, že to byl muž spravedlivý. Na jednu stranu je to jasné – přece si i jeho Bůh nějak vyvolil k této úloze – snoubence PM a pěstouna Ježíšova.

 

Přemýšlel jsem, co to znamená být spravedlivý. Jsem muž spravedlivý? Jsem žena spravedlivá? Když si položíme tuto otázku, mohou se nám připomenout naše drobné podvůdky, lži, nespravedlnosti, soudy – můžou se nám připomenout naše hříchy proti pravdě a spravedlnosti. To je první inspirace, kterou si dnes můžeme vzít – krátce před Vánocemi se podívat do našeho života a svědomí a pojmenovat si to, co nám brání pohlédnout nejen na spravedlivého Josefa, ale také na novorozeného spravedlivého Božího syna.

 

Další inspirace je Josefovo jednání. Jak mu muselo být, když se dozvěděl, že jeho snoubenka čeká dítě – samozřejmě – ne s ním? Cítil se podveden, oklamán, zrazen? To taky známe. Víme jak chutná křivda. Josef by měl plné právo vydat Marii k potrestání. Ale on se rozhodl tajně se s ní rozejít. Proč? Možná, že jeho láska k ní byla silnější, než jeho smysl pro zákon. A to také známe. Kolikrát horlíme pro zákon a spravedlnost, ale nemáme lásku. To je druhá inspirace. Josef nám ukazuje, že není dobré dodržovat právo bez lásky…

 

Pak ten Josefův sen. Asi všichni máme sny, ale pravděpodobně málo z nás se ve snu zjevil skutečný anděl. Víte, co je zvláštní?
Nevím jak vy, ale já si nedokážu představit, že se mi ve snu zjeví anděl, něco mi řekne, a já to po probuzení udělám – a to už vůbec nemluvím o tom, že se to týkalo tak zásadní věci, která Josefovi změnila celý jeho život. Co by se v tom snu asi muselo stát, abychom něco tak zásadního udělali? Jak to, že to u Josefa tak zafungovalo?
To nám může posloužit jako třetí inspirace. Klíčem k pochopení Josefova kroku může být naše nastavení. Jak bychom my mohli poslechnout hlas anděla ve snu, když s Bohem moc nemluvíme ani v bdělém stavu? Ani nás nenapadne, abychom naše rozhodnutí, naše volby, naše otázky předložili před Boha. Všechno si řešíme pěkně sami, tak jak chceme my.
Možná, že kdybychom byli na místě Josefa, tak bychom Marii propustili – i kdyby přišel sám Bůh s okolkovaným potvrzením, že to dítě je Boží Syn. Rozhodujeme se sami, nebo se necháme vést Bohem? Jsme jako Josef, nebo jako Achaz z prvního čtení: Nebudu žádat Hospodina (aby po mě snad nakonec něco nechtěl)?

 

Ještě jedna věc mě zaujala. Podle tradice byl Josef tesař – ale všimněte si, že anděl na něj vyrukoval s celkem zajímavou teologií. Odvolává se na proroka, mluví o záchraně od hříchů, o Boží přítomnosti na světě. On tomu Josef asi úplně nerozuměl, určitě například nemohl tušit, kdo je to Duch Svatý – to ostatně netuší kolikrát ani křesťané po 2000 letech víry v Boží trojici. Přesto anděla poslechl. Proč? Já myslím, že Josef, tesař, dokázal něco, co nedokáže leckterý teolog. Důvěřoval Bohu.
Jestli mu anděl řekl, že Bůh zachrání svět z moci zla, tak to tak bude.
Jestli mu anděl řekl, že Bůh zachrání své lidi od hříchů, tak to tak bude.
Jestli mu anděl řekl, že Ježíš bude Bůh s námi, tak to tak bude.
Jestli mu anděl řekl, aby se nebál, tak se nebál.
Jestli mu anděl řekl, že Bůh dokáže zázrak, a že u něj není nemožné početí bez muže, tak tomu uvěřil.
My máme teology, máme spoustu chytrých knih, ale možná že tato Josefova prostá víra a důvěra pro nás může být čtvrtou inspirací.

 

První inspirace – spravedlnost

Druhá inspirace – láska silnější než právo

Třetí inspirace – Boží vedení

Čtvrtá inspirace – prostá důvěra v Boha

 

Vstupujeme do týdne, který pro nás, křesťany, mnoho znamená. Nenechme přebít důležité věci tím, co až zas tak důležité není. Josef se na andělovu výzvu začal věnovat Marii a Ježíšovi.
Svatý Josefe, vypros nám, aby se i nám povedlo vnímat to podstatné a abychom Boží poselství nepřebili nedůležitým povrchním vánočním pozlátkem.

Zobrazeno 2673×

Komentáře

rob

Rádo se stalo :) Jen nejsem ToB, ale Rob :)

marosz

Tohle evengelium mám moc rád, protože říká, že Josef byl spravedlivý, a tak nejednal podle zákona a nevydal Marii pohaně. Kdyby jednal podle zákona, tak by těhotnou Marii asi ukamenovali.

Zobrazit 7 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio