P. Robert Bergman

Symboly

30. 9. 2010 10:20
Rubrika: Okultismus

Symboly

Tento článek byl původně pro jeden časopis, ale nakonec zůstal neotištěn. Tak když už jsem to psal, tak Vám ho sem dávám – třeba to bude někoho zajímat.


 

Kdo by to neznal. Pro módu je něco příliš malé nebo příliš dlouhé, pro rodiče zase příliš velké nebo příliš krátké. A tak mezi světem módy a světem rodičů panuje občas nepřekonatelný rozpor. A to už vůbec nemluvím o tom, když lidé z kazatelny slyší, co by se dělat mělo a nedělá, co by se dělat nemělo a dělá se to, co by lidé měli a neměli nosit na sobě… A co bychom si povídali, možná že právě tento přístup v lidech probouzí vzdor – a postoj: „A just si to vezmu a budu to nosit a třeba i do kostela, ať se všichni ti dinosauři zblázní.“ :)

Nechci, aby tento článek byl takovou papírovou kazatelnou, kde jako pan farář budu říkat, co se nosit smí a co se nosit nesmí…

Nechci být dinosaurus, nechci lidem diktovat, co mají a nemají dělat. Chci se zamyslet nad tím, co jednotlivé symboly znamenají, koho představují a co můžou způsobit.

 

Proč to vlastně nosíme? Různé šperky, přívěsky rozmanitých tvarů a ještě roztodivnějších významů. Proč? Snad každému je jasné, že to není pouhá ozdoba. Kdybychom chtěli najít odpověď na tuto otázku, potřebujeme pohled pod kůži člověka – do jeho nitra. Když Bůh stvořil člověka, vložil do něj touhu po něčem větším, než je on sám. A spolu s touto touhou do něj vložil touhu a schopnost vytvářet společenství. Proto nosíme symboly, které vyjadřují naše společenství. Mnoho křesťanů nosí křížky jako symbol naděje a jako znamení společenství s Ježíšem, nebo různé medailky jako symboly svojí spirituality, růžence, požehnané řetízky a přívěsky.

 

Symboly mají větší význam, než jen „zdobit“. Slovo symbol pochází z řeckého „symbalein“ a doslovně přeloženo znamená „scházet se“. Jakoby drobný tvar zastupoval něco většího, jako by se v určitém tvaru spojovaly dva světy – fyzický svět symbolu jako předmětu s jeho nositelem -  s tím, co představuje.

 

Jenže kdo se má vyznat v tom, co jednotlivé symboly představují. Ty křesťanské známe – kříž představuje Ježíšovo vítězství nad zlem, starokřesťanský symbol ryby představuje vyznání v  Ježíšovo božství. Symbol holubice představuje úctu k Duchu Svatému, symbol „M“ představuje jméno Ježíšovy matky Marie, symbol kotvy představuje naději…

Existují však symboly, které spojují svět s věcmi, které s křesťanstvím nejen nesouvisí, ale jsou s křesťanstvím v přímém rozporu. A nad nimi bych se chtěl spolu s Vámi zamyslet.

 

Některé symboly ale představují nejen jiné světy, ale také jiné hodnoty, než my, křesťané vyznáváme.

 

Symbol smrti („áčko“, „atomák“, „hippies“)

 

 

Tento symbol se stal takovým vyjádřením amerického hnutí hippies, které otřáslo zaběhnutými životními hodnotami. Toto hnutí stálo v opozici proti válce ve Vietnamu a hlásalo anarchii a vzpouru proti autoritě národa. Hlásalo volnou lásku (přesněji řečeno volný sex) a drogy. Bohužel, srdce nejednoho člověka stojí ve vzpouře. Zvláštní je, že mottem hippies bylo slovo „peace“, mír, ale tento symbol, který má daleko starší kořeny hlásá něco jiného. Abychom jej pochopili, dovolte mi trochu teorie. Řeč symbolů je jak jinak – symbolická. Když něco hlásá „ANO“, obrátí se to vzhůru nohama, znamená to „NE“. U „áčka“ je to symbol života – stromu, nebo člověka, se zdviženýma rukama, ALE obráceného vzhůru nohama, tedy to není symbol života, ale symbol smrti. Ten byl používán daleko dříve, než jej hnutí hippies začalo používat jako znamení vzpoury proti společnosti. Málo křesťanů ví, že svými ústy hlásají život, po životě touží, ale přitom to zároveň popírají tím, co na sobě nosí.

 

Pentagram (Bafometova pečeť)

Pěticípá hvězda postavená na jeden její cíp je nejrozšířenější symbol Satana. Jeden z významů je (podobně jako u předešlého symbolu) symbol smrti – převráceného člověka. Další význam je pak symbolika ztělesnění zla s rohy, které se transformovalo v lidových pohádkách v postavu čerta. Satan a démoni však s pohádkovými sympatickými čertíky nemají vůbec nic společného. Jsou to skutečné a reálné bytosti, které stojí v opozici vůči Bohu a snaží se zvrátit jeho plán se záchranou člověka od zla.

 

Petrský kříž

 

 

 

Kříž, který je obrácen „hlavou“ dolů, nevymysleli satanisté, jak se chudáci ve své naivitě domnívají. Podle tradice byl tímto způsobem ukřižován sv. Petr, který se považoval za nehodného zemřít stejným způsobem jako Pán. A tak mnozí satanisté ani netuší, že nosí symbol vítězství nad smrtí prvního papeže :) Nicméně i zde platí řeč symbolů – a tak místo úcty ke svatému Petru zde figuruje snaha o převrácení Kristova vykupitelského díla – dokonce oslava Antikrista – Satana. Je-li kříž vnímán jako symbolem víry, vítězství dobra nad zlem a života, je obrácený kříž symbolem nevěry, triumfu zla, smrti a utrpení.

 

Ansatha (Ankh, nilský, egyptský kříž).

 

 

Hodně křesťanů si oblíbilo symbol, který na první pohled připomíná obdobu křesťanského kříže. Opak je pravdou. Jedná se o egyptský symbol, který s křesťanstvím nemá nic společného – představoval kult plodnosti a některé osoby egyptského božstva. Je používán jako amulet spiritistickými skupinami – žel s Kristem nemá společného téměř nic. A nosit tento symbol je totéž, jako se postavit před Ježíše, a říct mu do očí: „Hm, tvoje oběť na kříži je pěkná, ale já mám jiného boha.“ Mimochodem, tento symbol velmi propagoval zpěvák Vinnie Vincent satanistické skupiny Kiss (zkratka Kings In Satan Service).

 

Jin a jang

Tento symbol pocházející z Číny hlásá logicky zajímavou zásadu dvou protichůdných principů – dobra a zla, mužství a ženství, světla a temnoty, aktivity a pasivity. Toto učení hlásá, že ve světě mezi těmito veličinami panuje určitá dohoda, harmonie. Jenže je toto učení slučitelné s křesťanstvím? S Bohem, ve kterém, jak říká Ježíš, není žádná temnota. S Bohem, o němž vyznáváme, že je to jediný Bůh a Pán? Svým způsobem se tento symbol snaží interpretovat rovnocennost sil dobra a sil zla, Boha a Ďábla. Já, jako křesťan, věřím, že dobro a zlo nejsou rovnocenné síly, že Bůh je absolutní (nejvyšší) bytost a že zlo bylo přemoženo Ježíšovou obětí lásky na kříži.

 

„Paroháč“

 

 

 

Poslední symbol, o kterém bych se chtěl zmínit, není ani tak ozdobou, ale gestem, který používají lidé jako pozdrav nebo jako vyjádření svého nadšení. Můžeme jej vidět dokonce i na různých křesťanských akcích, kde je z nevědomosti používán. Je to symbol z pěsti vztyčeného ukazováku a prsteníku, někdy v kombinaci se vztyčeným palcem. I toto gesto je symbolem – symbolem satana. Začalo se používat v tajných okultních společnostech, pokračuje na koncertech satanistických heavymetalových skupin a používají jej i celebrity. Často jej považují za gesto, které nic neznamená a tak se postupně stává gesto zla gestem zábavy.

 

Pokud jsem křesťan a snažím se následovat Ježíše, jako svého Pána, chci to dát najevo a vezmu si na sebe třeba znamení kříže, mohu počítat, že tento symbol bude propojovat svět můj a „svět Kristův“. Že mi bude toto znamení připomínat, kdo jsem, jaké hodnoty vyznávám a čemu dovolím mému životu udávat smět. A to platí o symbolech všech...

 

Někdy se různé módní doplňky nosí kvůli „kamarádům“, nebo kvůli skupině lidí, se kterými se snažíme identifikovat. Jejich názory a postoje jsou dost silné – někdy dokonce tak silné, že člověka „donutí“ k věcem, které by jinak nedělal. A někdy to platí i v otázce symbolů. Svědectví: „Já nevyznávám smrt a zlo“ vyžaduje velikou dávku odvahy. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud se člověk otevře Bohu tak dar síly vyznávat dobro a život dostane. A to je svědectví, které má větší sílu než symboly zla.

 

Netvrdím, že kdo na sebe pověsí satanistický symbol, o kterých jsem psal, tak se okamžitě stává satanistou. Ale tvrdím, že symboly skutečně propojují světy a že symbol zla do života člověka nic dobrého nepřinese. Jak se asi Ježíš dívá na člověka, kterého vykoupil svou krví, kterého miluje a zve ho do vztahu přátelství a vidí na něm symbol bytosti, která se jej snaží tohoto života zbavit, na to si můžeme odpovědět každý sám. Tak se může symbol pro člověka stát překážkou v přijetí Boží pomoci a požehnání.

 

Jak toto naše uvažování zakončit? Je věcí svobody a zodpovědnosti každého člověka, jaké symboly na sebe navěsí. Jaké signály dává svému okolí, jestli hlásá život a dobro, nebo smrt a zlo. Je to na vás. :)

 

 

 

Zobrazeno 25967×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio